Przycisk zapisz do newsletetra (PHP)

Jeżeli chcesz umieścić na swojej stronie internetowej przycisk "Zapisz do newslettera" musisz dodać ten kod php do treści strony:

<?php echo file_get_contents('https://hihot.pl/button/{USERNAME}'); ?>

W miejsce {USERNAME} musisz wpisać swoja nazwę użytkownika z portalu hihot.pl (bez znaku @)


Przycisk zapisz do newsletetra (Html)

Dodaj kod html do treści strony (zmień {USERNAME} na swoją nazwę użytkownika bez znaku @):

<a href="https://hihot.pl/zapiszdo?uid={USERNAME}" title="Zapisz się do newslettera" style="z-index: 99999; position: fixed; bottom: 20px; left: 10px; padding: 5px; background: #ff2b04; color: #fff; border: 1px solid #ff2b04; border-radius: 100px;box-shadow: 0px 1px 3px rgba(0,0,0,0.3)"> <img src="https://hihot.pl/img/logo.png" style="width: 40px; height: 40px; background: #fff; padding: 3px; border-radius: 500px"> <span style="line-height: 25px; float: left; margin: 10px; font-size: 15px; font-family: Arial; font-weight: 300; transition: all .5s"> {USERNAME} </span> </a>

Zmieniając wartości: bottom i left (przycisk z lewej strony):

bottom: 20px; left: 10px;

Zmieniając wartości: bottom i right (przycisk z prawej strony):

bottom: 30px; right: 30px;

Zmieniasz pozycję przycisku na swojej stronie internetowej