Hihot API Token

Jeżeli chcesz korzystać z Rest API musisz wygenerować token w panelu administracyjnym na stronie https://hihot.pl (menu > APi tokens) z odpowiednimi uprawnieniami zapisu lub odczytu (Zapisz token i zapamiętaj hasło).

Token to tekst o długości 32 znaków (niepowtarzalny dla każdego klienta): 9ebd238be7fd3cf7aaecb2d7097148fa

Rest API url

Adres url do komunikacji z Hihot API:

https://hihot.pl/restapi.php

PHP hihot_send() funkcja php z curl

Do komunikacji z serwerem API użyj funkcji Pobierz hihot_send() w PHP (pamiętaj o dodaniu: extension=php_curl.dll w pliku php.ini jeżeli coś nie działa):

function hihot_send($params,$token,$backup = false) { static $content; if ($backup == true) { $url = 'https://hihot.pl/restapi.php'; } else { $url = 'https://hihot.pl/restapi.php'; } $c = curl_init(); curl_setopt($c, CURLOPT_URL, ); curl_setopt($c, CURLOPT_POST, true); curl_setopt($c, CURLOPT_POSTFIELDS, $params); curl_setopt($c, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true); curl_setopt($c, CURLOPT_HTTPHEADER, array( 'Authorization: Bearer $token' )); // Disable ssl check // curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER => false); // curl_setopt($c, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST => false); // Ssl version // curl_setopt($c, CURLOPT_SSLVERSION => 3); $content = curl_exec($c); $http_status = curl_getinfo($c, CURLINFO_HTTP_CODE); if ($http_status != 200 && $backup == false) { api_send($params, $token, true); } curl_close($c); return $content; }

Pobierz przykład Przykład Hihot REST API